...
White Folia Frame, 4"x 6" by Wedgwood White Folia by Wedgwood
White Folia Frame, 4"x 6" by Wedgwood
White Folia Frame, 4"x 6" by Wedgwood Inspired by fresh air and lush foliage, each piece of the Folia collection...
(0)
$ 75.00
...
White Folia Frame, 5"x 7" by Wedgwood White Folia by Wedgwood
White Folia Frame, 5"x 7" by Wedgwood
White Folia Frame, 5"x 7" by Wedgwood Inspired by fresh air and lush foliage, each piece of the Folia collection...
(0)
$ 85.00
...
White Folia Bulb Vase, 9" by Wedgwood White Folia Bulb Vase, 9
White Folia Bulb Vase, 9" by Wedgwood
White Folia Bulb Vase, 9" by Wedgwood Inspired by fresh air and lush foliage, each piece of the Folia collection...
(0)
$ 80.00
...
White Folia Vase Tall, 11.8" by Wedgwood White Folia Vase Tall, 11.8
White Folia Vase Tall, 11.8" by Wedgwood
White Folia Vase Tall, 11.8" by Wedgwood Inspired by fresh air and lush foliage, each piece of the Folia collection...
(0)
$ 100.00
...
White Folia Vase Rounded, 8.3" by Wedgwood White Folia by Wedgwood
White Folia Vase Rounded, 8.3" by Wedgwood
White Folia Vase Rounded, 8.3" by Wedgwood Inspired by fresh air and lush foliage, each piece of the Folia collection...
(0)
$ 100.00
...
White Folia Square Gift Tray, 11.8" by Wedgwood White Folia by Wedgwood
White Folia Square Gift Tray, 11.8" by Wedgwood
White Folia Square Gift Tray, 11.8" by Wedgwood Inspired by fresh air and lush foliage, each piece of the Folia...
(0)
$ 85.00
...
White Folia Rectangular Gift Tray, 12.6" by Wedgwood White Folia by Wedgwood
White Folia Rectangular Gift Tray, 12.6" by Wedgwood
White Folia Rectangular Gift Tray, 12.6" by Wedgwood Inspired by fresh air and lush foliage, each piece of the Folia...
(0)
$ 85.00
...
White Folia Rose Bowl, 5.1" by Wedgwood White Folia by Wedgwood
White Folia Rose Bowl, 5.1" by Wedgwood
White Folia Rose Bowl, 5.1" by Wedgwood Inspired by fresh air and lush foliage, each piece of the Folia collection...
(0)
$ 60.00
...
White Folia Sculptural Bowl, 10.2" by Wedgwood White Folia by Wedgwood
White Folia Sculptural Bowl, 10.2" by Wedgwood
White Folia Sculptural Bowl, 10.2" by Wedgwood Inspired by fresh air and lush foliage, each piece of the Folia collection...
(0)
$ 100.00
...
White Folia Candle by Wedgwood White Folia by Wedgwood
White Folia Candle by Wedgwood
White Folia Candle by Wedgwood Inspired by fresh air and lush foliage, each piece of the Folia collection by Wedgwood...
(0)
$ 55.00